Get Adobe Flash player

 

Podmínky účasti

 

Účastní se tříčlenné týmy.

Věk účastníka musí být minimálně 15 let.

Mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce a pouze v doprovodu dospělého účastníka (to znamená, že alespoň jeden z účastníků je starší 18 let, ten slouží zároveň jako kontaktní osoba).

Každý účastník je povinen mít s sebou dostatečnou výbavu pro přespání venku, nutností je vhodná obuv a oblečení.

Zakázány jsou lyže, povinná jsou jízdní kola.

Každý účastník je povinen dodržovat veškerá pravidla této akce a silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů.

Každý účastník je povinen chovat se ohleduplně na trase a v cíli jízdy k ostatním, přírodě a svému okolí.

Každý účastník je povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních a to zejména na komunikacích a v blízkosti železničních tratí.

 

Pravidla

 

Závod se řídí duchem fair play.

Základem závodu je cyklo-orientační jízda krajinou spojená s doprovodnými soutěžními disciplínami. (viz dále).

Týmy absolvují akci pohromadě.

Vítězem bude vyhlášen tým s největším počtem bodů.

Příjezd do cíle závodu po jeho skončení (tj. sobota 20:00) znamená automaticky posunutí týmu za týmy, které dorazily včas.

Závod trvá 24 hodin!

Body získáváte plněním jednotlivých disciplín. O počtech bodů, které je možné získat jednotlivými disciplínami, budou závodníci informováni těsně před závodem.

Budou dva typy disciplín, o jejichž umístěních a časech otevření se závodníci dozví těsně před závodem.

A)Orientační kontroly. Ty je možné navštívit kdykoliv.

B)Stanoviště s úkoly. Může u nich být určeno, v kterých časech je nutné být na startu, a mohou být pohyblivá (v tomto případě bude předem určeno, kde se v určitém čase bude stanoviště nacházet). Přesné zadání úkolu se závodník dozví na místě stanoviště.

V případě, že nebudete na stanovišti s úkolem včas (je-li pevně dáno, kdy máte na stanovišti být), připravíte se o možnost získání bodů na tomto stanovišti. O sporných případech rozhoduje pořadatel na disciplíně nebo šéf závodu.

Akce bude probíhat tak, že se budete přesouvat na kolech a všechny potřebné věci si povezete s sebou.

Je zakázáno používat během závodu aktivně GPS zařízení k navigaci závodníků. Pasivní záznam trasy je povolen (a vítán).

Závodníci musí mít po celou dobu závodu na kole označení s číslem týmu.

Tým musí být vybaven mobilním telefonem, jehož číslo sdělí organizátorům, a být na příjmu.

Tým se stravuje a napájí po celou dobu závodu sám.

Celá akce je dobrovolná a tým může kdykoliv ze závodu odstoupit.

Do 15 minut po konci závodu můžete podat protest u šéfa závodu.

Vyhrazujeme si právo upravit pravidla v případě zásahu vyšší moci (extrémně špatné počasí atp.).

 

Čeština (Česká republika)